Friday, 04 January 2013 11:01

„A ténykutatás fanatikusa…” Frobenius műveinek tudományos hátteréről – BIERNACZKY, János

Rate this item
(21 votes)

Additional Info

 • AHU MATT sorszám / AHU MATT number: 000000077
 • Szerző neve / Name of the Author: Biernaczky János
 • Cím / Title of the work: A ténykutatás fanatikusa…” Frobenius műveinek tudományos hátteréről
 • Típus / Type: tanulmány/study
 • Jellege / Character: publikált/published
 • Nyelv / Language: magyar
 • Elkészülés időpontja / Date of preparation: 1990-es évek
 • Első kiadás dátuma / Date of the first edition: é.n./n.d./s.a.
 • Kiadás helye / Place of the edition: Debrecen
 • Kiadó / Publishing house: Néprajzi Látóhatár
 • ISBN / ISSN: ISSN 1215–8097
 • Megjegyzések / Notes: opusz poszthumusz
 • Mellékletek / Attachments: 1 ábra, 1 kottapélda
 • Újraközlés helye / Place of the new edition: Budapest
 • Újraközlés időpontja / Date of the new edition: 2012
 • Újraközlés készítői / Editors of the new edition: B. WALLNER, Erika és/and BIERNACZKY, Szilárd
 • Hivatkozás e dokumentumra / Cite this document: Biernaczky János: A ténykutatás fanatikusa…” Frobenius műveinek tudományos hátteréről, AHU MATT, 2012, pp. 1–22. old., No. 000.000.077, http://afrikatudastar.hu
Read 6351 times Last modified on Thursday, 26 February 2015 11:37
Poker bonus at bet365.com