CÉLKITŰZÉS

 

 

 

Tanulmányom kötődik a napjainkban aktuális kérdéseket felvető globális biodiverzitás témájához, mivel az esőerdők jelenkori kíméletlen pusztítása nagymértékben hozzájárul az ilyen élőhelyen található trópusi májmohák biodiverzitás csökkenéséhez, mind faji, mind populációs szinten. Mindeközben fajok tűnnek el, mielőtt valójában fölfedezték volna őket.

 

Munkám vizsgálati tárgyaként a trópusi Lopholejeunea májmoha nemzetség (fam. Lejeuneaceae) klasszikus módszerekkel történő taxonómiai feldolgozását tűztem ki célként. Korábbi irodalmi adatok rendelkezésre álltak, viszont az egyetlen összefoglaló munka, amely részletesen ismerteti a Lopholejeunea nemzetség afrikai elterjedésű fajait, több mint harminc éve jelent meg (Vanden Berghen, 1984). Ez a munka magába foglalta az addig ismert afrikai fajok leírását és elterjedési adatait.

 

Az eltelt időszakban több új faj került leírásra ebből a térségből, munkánk során számos új lelőhelyet tártunk fel és elkészült az amerikai, ázsiai és ausztráliai elterjedésű fajok monográfiája (Gradstein 1994, Zhu & Gradstein 2005, Thiers & Gradstein 1989), amely több nomenklatúrai változást eredményezett.

 

Az irodalmi és a saját adatok alapján a Lopholejeunea nemzetség afrikai elterjedésű fajainak taxonómiai reviziója az eredmények fejezetben kerül bemutatásra. (S-Gy. A.)

 

 

Page 1 of 234
Poker bonus at bet365.com