Saturday, 06 April 2019 09:38

A Száhel-övezet válsága / Crisis in the Sahel Zone – VARGA, Márton

Rate this item
(0 votes)

 

Rezümé

 

A Száhel-övezet egy olyan összetett válságzóna, mely jelentős kihívás elé állítja az érintett országokat és a nemzetközi közösséget egyaránt. Az egymásba fonódó, mélyen gyökerező problémák a világ egyik legveszélyeztetettebb régiójává teszik ezt a térséget. Bár a Száhel-övezet országai önmaguk is súlyos problémáktól szenvednek, a valós eredmények elérésének érdekében a megoldást regionális szinten kell keresni. E cikkben a válság okait és a lehetséges megoldásokat kívánom bemutatni.

Kulcsszavak:

 

Száhel-övezet; válság; regionális kihívások; biztonság. Varga, Márton

 

 

The crisis of the Sahel region

 

Abstract

The Sahel region is a complete crisis zone which means significant challenge for both the countries concerned and the international community. The interwoven, deep-rooted problems made this area one of the poorest in the world. Although all of the states in the region suffer serious problems, we have to cope with the crisis on regional level to be able to achieve real results. In this article I intend to present the main causes of the crisis and the possible solutions.

Key words:

Sahel region; crisis; regional challenges; security.

 

 

 

 

 

Additional Info

 • AHU MATT sorszám / AHU MATT number: 000003496
 • Szerző neve / Name of the Author: VARGA, Márton
 • Cím / Title of the work: A Száhel-övezet válsága / Crisis in the Sahel Zone
 • Típus / Type: tanulmány/study
 • Jellege / Character: publikált/published
 • Nyelv / Language: magyar
 • Elkészülés időpontja / Date of preparation: 2016
 • Első kiadás dátuma / Date of the first edition: 2016
 • Kiadás helye / Place of the edition: Budapest
 • Kiadó / Publishing house: Hadtudomány ( folyóirat / journal )
 • ISBN / ISSN: HU ISSN 1588-0605 (elektronikus lapszám)
 • Újraközlés helye / Place of the new edition: Budapest – Érd
 • Újraközlés időpontja / Date of the new edition: 2019
 • Újraközlés készítői / Editors of the new edition: B. WALLNER, Erika és/and BIERNACZKY, Szilárd
 • Hivatkozás e dokumentumra / Cite this document: VARGA, Márton: A Száhel-övezet válsága / Crisis in the Sahel Zone, AHU MATT, 2019, pp. 1-20. old., No. 000.003.496, http://afrikatudastar.hu
Read 1910 times
Poker bonus at bet365.com