Sunday, 03 March 2019 16:01

A független Algéria első évtizede és a magyar kapcsolat, / The first decade of independent Algeria and the Hungarian relationship 1962–1971 – NAGY, Georgina

Rate this item
(0 votes)

Additional Info

 • AHU MATT sorszám / AHU MATT number: 000003410
 • Szerző neve / Name of the Author: NAGY, Georgina
 • Cím / Title of the work: A független Algéria első évtizede és a magyar kapcsolat, / The first decade of independent Algeria and the Hungarian relationship 1962–1971
 • Típus / Type: könyv/book
 • Jellege / Character: kézirat/manuscript
 • Nyelv / Language: magyar
 • Elkészülés időpontja / Date of preparation: 2016
 • Első kiadás dátuma / Date of the first edition: é.n./n.d./s.a.
 • Kiadás helye / Place of the edition: h.n./n.p./s.l.
 • Kiadó / Publishing house: k.n./n.p./s.n.
 • Újraközlés helye / Place of the new edition: Érd
 • Újraközlés időpontja / Date of the new edition: 2019
 • Újraközlés készítői / Editors of the new edition: B. WALLNER, Erika és/and BIERNACZKY, Szilárd
 • Hivatkozás e dokumentumra / Cite this document: NAGY, Georgina: A független Algéria első évtizede és a magyar kapcsolat, / The first decade of independent Algeria and the Hungarian relationship 1962–1971, AHU MATT, 2019, 1–181. old., No. 000.003.410, http://afrikatudastar.hu
Read 1332 times
Poker bonus at bet365.com