Tuesday, 03 July 2018 13:43

A zsidó–arab koegzisztencia kultúraszociológiai és vallástörténeti dimenziói / The Cultural Sociological and Religious Historical Dimensions of Jewish–Arab Coexistence – KÁRPÁTI, Judit

Rate this item
(0 votes)

Additional Info

 • AHU MATT sorszám / AHU MATT number: 000002912
 • Szerző neve / Name of the Author: KÁRPÁTI, Judit
 • Cím / Title of the work: A zsidó–arab koegzisztencia kultúraszociológiai és vallástörténeti dimenziói / The Cultural Sociological and Religious Historical Dimensions of Jewish–Arab Coexistence
 • Típus / Type: könyv/book
 • Jellege / Character: kézirat/manuscript
 • Nyelv / Language: magyar
 • Elkészülés időpontja / Date of preparation: 2009
 • Első kiadás dátuma / Date of the first edition: é.n./n.d./s.a.
 • Kiadás helye / Place of the edition: h.n./n.p./s.l.
 • Kiadó / Publishing house: k.n./n.p./s.n.
 • Újraközlés helye / Place of the new edition: Budapest – Érd
 • Újraközlés időpontja / Date of the new edition: 2018
 • Újraközlés készítői / Editors of the new edition: B. WALLNER, Erika és/and BIERNACZKY, Szilárd
 • Hivatkozás e dokumentumra / Cite this document: KÁRPÁTI, Judit: A zsidó–arab koegzisztencia kultúraszociológiai és vallástörténeti dimenziói / The Cultural Sociological and Religious Historical Dimensions of Jewish–Arab Coexistence. PhD Thesis, AHU MATT, 2018, pp. 1–164. old., No. 000.002.912, http://afrikatudastar.hu
Read 293 times
Poker bonus at bet365.com