Tuesday, 27 March 2018 18:53

A szóbeli történelem kutatása a 19–20. században (bibliográfia) / Research of Oral History in 19th and 20th centuries (bibliogaphy) – BIERNACZKY, Szilárd

Rate this item
(0 votes)

Additional Info

 • AHU MATT sorszám / AHU MATT number: 000002705
 • Szerző neve / Name of the Author: BIERNACZKY, Szilárd
 • Cím / Title of the work: A szóbeli történelem kutatása a 19–20. században (bibliográfia) / Research of Oral History in 19th and 20th centuries (bibliogaphy)
 • Típus / Type: bibliográfia/bibliography
 • Jellege / Character: kézirat/manuscript
 • Nyelv / Language: magyar
 • Elkészülés időpontja / Date of preparation: 2018
 • Első kiadás dátuma / Date of the first edition: é.n./n.d./s.a.
 • Kiadás helye / Place of the edition: h.n./n.p./s.l.
 • Kiadó / Publishing house: k.n./n.p./s.n.
 • Újraközlés helye / Place of the new edition: Budapest – Érd
 • Újraközlés időpontja / Date of the new edition: 2018
 • Újraközlés készítői / Editors of the new edition: B. WALLNER, Erika és/and BIERNACZKY, Szilárd
 • Hivatkozás e dokumentumra / Cite this document: BIERNACZKY, Szilárd: A szóbeli történelem kutatása a 19–20. században (bibliográfia) / Research of Oral History in 19th and 20th centuries (bibliogaphy), AHU MATT, 2018, pp. 1–25. old., No. 000.002.705, http://afrikatudastar.hu
Read 1628 times
Poker bonus at bet365.com