Bővített kereső és szűrő / Advanced search and filtering

Szerző neve / Name of the Author

Eredeti cím / Original title of the work

Cím / Title of the work

AHU MATT sorszám / AHU MATT number

Nyelv / Language

Elkészülés időpontja / Date of preparation

Kiadó / Publishing house

ISBN / ISSN

Művek / Works

Művek / Works (2978)

 

CÉLKITŰZÉS

 

 

 

Tanulmányom kötődik a napjainkban aktuális kérdéseket felvető globális biodiverzitás témájához, mivel az esőerdők jelenkori kíméletlen pusztítása nagymértékben hozzájárul az ilyen élőhelyen található trópusi májmohák biodiverzitás csökkenéséhez, mind faji, mind populációs szinten. Mindeközben fajok tűnnek el, mielőtt valójában fölfedezték volna őket.

 

Munkám vizsgálati tárgyaként a trópusi Lopholejeunea májmoha nemzetség (fam. Lejeuneaceae) klasszikus módszerekkel történő taxonómiai feldolgozását tűztem ki célként. Korábbi irodalmi adatok rendelkezésre álltak, viszont az egyetlen összefoglaló munka, amely részletesen ismerteti a Lopholejeunea nemzetség afrikai elterjedésű fajait, több mint harminc éve jelent meg (Vanden Berghen, 1984). Ez a munka magába foglalta az addig ismert afrikai fajok leírását és elterjedési adatait.

 

Az eltelt időszakban több új faj került leírásra ebből a térségből, munkánk során számos új lelőhelyet tártunk fel és elkészült az amerikai, ázsiai és ausztráliai elterjedésű fajok monográfiája (Gradstein 1994, Zhu & Gradstein 2005, Thiers & Gradstein 1989), amely több nomenklatúrai változást eredményezett.

 

Az irodalmi és a saját adatok alapján a Lopholejeunea nemzetség afrikai elterjedésű fajainak taxonómiai reviziója az eredmények fejezetben kerül bemutatásra. (S-Gy. A.)

 

 

 

A néprajzkutatás hőskorszakát idézi fel Turóczi Ildikó szerepvállalása. Hiszen mint erdélyi magyar háziorvos egyszer csak úgy döntött, hogy kilép az túlzott adminisztrációval terhelt európai (romániai) egészségügyből, és a távoli Afrikában vállal munkát önkéntes orvosként valamely ellátatlan vidéki területen. Az Esu nevezetű kameruni kis királyságban aztán szinte észrevétlenül autodidacta néprajzi gyűjtővé vált: már nemcsak az orvosi feladatok ellátása érdekében figyelt fel a helyi szokásokra, hagyományokra, hanem azokat elkezdte tudatosan feljegyezni, majd le is írta. Utóbb publikálni kezdett, és az orvosi tevékenységéből immár néprajzi kutatás nőtt ki. Számos folyóiratcikke mellett (zömében az Afrika Tanulmányokban – Pécs, Publikon Kft. – jelent meg) immár két önálló könyvet is közreadott:Változó idők Kamerunban (2012), valamint Boszorkányok, sámánok, varázslók (2015), mindkettő ugyancsak Pécsett a Publikonnál látott napvilágot. Első könyve már a Magyar Afrika Tudástár elektronikus könyvár gyűjteményében is megtalálható. Itt közölt két egymást kiegészítő írása ugyan bizonyos mértékig átfedi megjelent könyveinek tartalmát, de nagyobbrészt újraírt, jelentősen bővített, az újabb adatok fényében szemléletében is módosított formában kapjuk kézhez megfigyeléseit. (A Szerk.)

 

1. oldal / 149
Poker bonus at bet365.com