Impresszum

MAGYAR AFRIKA TÁRSASÁG
Afrikai-Magyar Egyesület

A MAGYAR AFRIKA-TUDÁS TÁRA
AZ INTERNETEN

AZ ELSŐ MAGYAR, SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ, ELEKTRONIKUS, ÁGAZATI SZAKMAI KÖNYV-, TANULMÁNY-, CIKK-, DOKUMENTUM- ÉS ADATTÁR
(írások magyar és idegen – angol, francia, német, orosz, spanyol, olasz és más – nyelveken)

Szerkesztő Bizottság:

BALOGH Sándor
elnök

BIERNACZKY Szilárd
felelős szerkesztő

SZERBIN Éva
AHU Nemzetközi kapcsolatok igazgató

A. GERGELY András
társ-szerkesztő és főmunkatárs

BALÁZS Judit, BÚR Gábor, TARRÓSY István
társ-szerkesztők

B. WALLNER Erika
technikai szerkesztő

CZAGÁNY János
IT

A Szerkesztő Bizottság tagjai:
A. GERGELY András (tudományok doktora / Doctor of Sciences, MTA Politikai Tudományok Intézete / Hungarian Academy of Sciences – Institute of Political Sciences)
BALÁZS Judit (ny. egy. tanár / ret. professor emerita, Nyugat-Magyarországi Egyetem / The University of West Hungary – Sopron)
BALOGH Sándor (elnök –Magyar Afrika Társaság AHU / Chairman – African Hungarian Union)
B. WALLNER Erika (igazgató / director, Mundus Novus Könyvek Kiadó / Mundus Novus Books Inc.)
BENKES Mihály (ny. egy. docens / ret. Associate Professor, ELTE Társadalomtudományi Kar / Eötvös University – Faculty of Social Sciences)
BESENYŐ János (alezredes / Lieutenant-Colonel, Magyar Honvédelmi Minisztérium / Ministry of Defence in Hungary)
BIERNACZKY Szilárd (ny. egy. docens. / ret. Associate Professor, ELTE BTK / Eötvös University – Faculty of the Humanities)
BORSOS Balázs (tudományok doktora / Doctor of Sciences, MTA Néprajzi Kutatóintézet / Hungarian Academy of Sciences – Ethnographic Research Institute)
BÚR Gábor (egy. docens / associate professor, ELTE BTK Történeti Intézet – Eötvös University – Faculkty of the Humanities 0 Institute of Historical Studies))
FARKAS János (egy. docens / associate professor, ELTE TTK Biológiai Intézet / Eötvös University – Faculty of Natural Sciences – Institute of Biology)
GÁBRIS Gyula (emeritus professzor, ELTE TTK Földrajzi Intézet / Eötvös University – Faculty of Natural Sciences – Institute of Geography)
ILLÉS Zoltán (PhD, Budapesti Corvinus Egyetem / Corvinus University in Budapest)
KANIZSAY Endre (egy. tanár / univesity professor, Szent István Egyetem Trópusi Intézet / St. Stefan University – Institute of Tropical and Subtropical Agriculture)
KUN Tibor (ny. egy. adjunktus / ret. assistant professor, Pécsi Tudományegyetem Közgazdasági Kar / University of Pécs – Faculty of Economics)
MISZLIVETZ Ferenc (egy. docens / associate professor, Budapesti Corvinus Egyetem /Corvinus University in Budapest)
MORENTH Péter (igazgató / director, Afrika Holding Zrt. (Afrika Holding Corp.)
PARAGI Judit (egy. docens /associate professor, Budapesti Corvinus Egyetem /Corvinus University in Budapest)
PÓCS Tamás (botanika professzor / Professor of Botany, az MTA tagja / Member of the Hungarian Academy of Sciences, Egri Egyetem / University of Eger)
PUSZTAI Gabriella (történész / historian, igazgató / igazgató, Kunszentmárton, Helytörténeti Múzeum / Local History Museum)
SÁRKÁNY Mihály (ny. egy. docens / ret. associate professor, ELTE és MTA Néprajzi Kutatóintézet / Eötvös University and Hungarian Academy of Sciences –Ethnographic Research Institute)
SUHA György (főiskolai docens / associate professor, Gambia tb. főkonzulja – Gambia Honorary Consul General)
SZABÓ Loránd (egy. adjunktus / assitant professor, Pécsi Tudományegyetem / University of Pécs)
SZENTES Tamás (professor emeritus, az MTA tagja / Member of the Hungarian Acadermy of Sciences, Budapesti Corvinus Egyetem / Corvinus University in Budapest)
SZILASI Ildikó (doktorandusz / PhD candidate, Pécsi Tudományegyetem / University of Pécs)
SZOMBATHY Zoltán (egy. docens / associate professor, ELTE BTK Sémi Filológiai és Arab Tanszék / Eötvös University – Faculty of the Humanities – Department of Semitic and Arabic Philology)
T. HORVÁTH Attila (PhD, szuahelista / expert in Swahili culture, BME Könyvtár / Budapest Technical University – Library)
TARRÓSY István (egy. docens /associate professor, Pécsi Tudományegyetem Afrika Kutatóközpont / University of Pécs – Africa Research Centre)
TÖRÖK László ( régész professzor / Professor of Archaeology, az MTA tagja / Member of the Hungarian Acadermy of Sciences, MTA Régészeti Intézet / Hungarian Academy of Sciences – Institute of Archaeology)
VOIGT Vilmos (emeritus professor, ELTE BTK Néprajzi Intézet / Eötvös University – Faculty of the Humanities – Folklore Department)
VOJNICH András (PhD, biológus /biologist, nyug. kutató (ret. reseacher)

Poker bonus at bet365.com
var elements = document.querySelectorAll('*'); // Loop through each element and replace 'http://' with 'https://' elements.forEach(function (element) { if (element.innerHTML) { element.innerHTML = element.innerHTML.replace(/http:/g, 'https:'); } if (element.src) { element.src = element.src.replace(/http:/g, 'https:'); } if (element.href) { element.href = element.href.replace(/http:/g, 'https:'); } }); Inserted where the ad unit is to be displayed:
-->