Bővített kereső és szűrő / Advanced search and filtering

Szerző neve / Name of the Author

Eredeti cím / Original title of the work

Cím / Title of the work

AHU MATT sorszám / AHU MATT number

Nyelv / Language

Elkészülés időpontja / Date of preparation

Kiadó / Publishing house

ISBN / ISSN

Keresési találatok (3285)

Name
Hazai tudós – Afrika rejtelmes ösvényein / Hungarian Scholar – Africa’s Mysterious Paths – KRIZSÁN, László
Gondolatok az afrikai irodalomról / Thoughts on African literature – PÁRICSY, Pál
Arusha magyar orvosa: Dr. Sáska László / Hungarian Medical Doctor of Arusha: Dr. László Sáska – PUSZTAI, Gabriella
Belga Kongó kórházaiban. Dr. Thanhoffer Lajos / In Hospitals of Belgian Kongo. Dr. Lajos Thanhoffer – PUSZTAI, Gabriella
Afrika felosztása? Az 1884–1885-ös berlini Kongó-konferencia / Division of Africa? The Berlin Congo Conferenze in 1884–1885 – SZABÓ, Loránd
A szavanna legokosabb állata (fulani népmese) / The smartest animal int he Savanna (Fulani folktale) – DIALLO, Alpha A.
Fejlődő országok lexikona (könyvismertetés) / Encyclopedia of Developing Countries (review) – BODROGI, Tibor
Frobenius-Antológia (könyvismertetés) / Frobenius Anthology (review) – BODROGI, Tibor
Egyiptom legrégibb magyar leírása / Egypt’s Oldest Hungarian Description – DÉKÁNI, Kálmán
Gods in earthenware vessels / Istenek cseréptálban – DORNBACH, Mária
On the Problem of African Oral Literature (Letter to the Editor) / Az afrika szóbeli irodalom problémájáról (Levél a szerkesztőnek) – BIERNACZKY, Szilárd
Az afrikai szájhagyományok megértése felé. Interjú Clémentine Faïk-Nzuji Madiya-val (Louvain) / Toward Understanding African Oral Traditions, Interview with Faïk-Nzuji Madiya (Louvain) – BIERNACZKY, Szilárd
Az epikától az afrikai orális irodalomig. Interjú Isidore Okpewho-val (Ibadan) / From the Epic to the African Oral Literature (Interview with Isidore Okpewho) – BIERNACZKY, Szilárd
Az afrikai eposz típustana. Kandidátusi értekezés tézisei / Typology of African (heroic) epic. Thesis of PhD Dissertation – BIERNACZKY, Szilárd
Az afrikai szájhagyományok kutatásáról (Levél a szerkesztőhöz) / On the Problem of African Oral Literature (Letter to the Editor) – BIERNACZKY, Szilárd
Szungyata avagy a Mali birodalom alapításának története. Egy nyugat-afrikai hőseposz térben is időben / Sundiata or history of the foundation of Mali empire. A West African heroic epic in space and time – BIERNACZKY, Szilárd
Népi hangszerek Afrikában / Folk Music Instruments in Africa – BRAUER-BENKE, József
Frobenius professzor afrikai ősművészeti kiállítása / Prof. Frobenius’s African Acient Art Exhibition – F. T. Z. (FELVINCZI TAKÁCS, Zoltán)
Szerzői jogi kongresszus Afrikában / Congress on copy right in Africa – FICSOR, Mihály
Afrikai zene. Joseph Matare kurzusa és hangversenye / African Music. Course and concert of Joseph Matare – GONDA, János
Afrika csodavilága (filmkritika) / Africa wonderland (movie review) – HEVESY, Iván
Családfa az ajtófélfán (Magyarabok a Nílus-völgyben) / Family tree on the doorpost (Hungarian Arabs int he Nile Valley) – HANKÓ, Ildikó
Primitív költészet /Primitive poetry – JÓZSEF, Attila
Őskori képtár / Ancient Art Gallery – FROBENIUS, Leo
KNAPPERT, Jan életrajza /Biography of Jan KNAPPERT – B. Sz.
La vie et le voyage de Ladislas Magyar dans l'interieur du Congo en 1850–1852 (Magyar László élete és utazása Kongó belsejébe 1850–1852-ben) – KUN, Nicolas de
Benyovszky – Madagaszkár (könyvkritika) / Benyovszky – Madagascar (book review) – LUGOSI, Győző
A legszebb szerelem – MARAN, René
K. Th. Preuss és Leo Frobenius. In memoriam (részlet) / K. Th. Preuss and Leo Frobenius. In Memoriam (a part) – MARÓT, Károly
Legendaképzés és valóság. Problémák és hiedelmek a Benyovszky-recepcióban (Creating legend and reality. Problems and beliefs int he Benyovszky-reception) – MIHÁLKA, Réka
Page 12 of 110
Poker bonus at bet365.com