Bővített kereső és szűrő / Advanced search and filtering

Szerző neve / Name of the Author

Eredeti cím / Original title of the work

Cím / Title of the work

AHU MATT sorszám / AHU MATT number

Nyelv / Language

Elkészülés időpontja / Date of preparation

Kiadó / Publishing house

ISBN / ISSN

 

Tartalomjegyzék

 

Bevezetés

 

Fekete- Afrika – egy régió, amelyre érdemes odafigyelni

 

I. A szubszaharai régió gazdasági növekedését befolyásoló tényezők

 

II. A fejlődés gátjai a „fekete kontinensen”

 

a. A fejlődés megvalósításának egyik legfontosabb gátló tényezője: a korrupció

 

b. Az oktatás reformja szükséges lépés a fejlődés gátjainak feloldásában

 

III. NEPAD

 

Az EU Afrika-politikájának alakulása (a kezdetektől napjainkig)

 

IV. Az Európai Unió XXI. századi Afrika-politikája és annak előzményei

 

V. Partnerség (Yaoundé, Lomé, Cotonou)

 

VI. A kairói folyamat

 

VII. Yaoundé, Lomé, Cotonou

 

a. Yaoundé

 

b. Lomé

 

c. Cotonou

 

VIII. Az Európai Unió és a szubszaharai térség között létrejött EPA-k, azaz Gazdasági Partnerségi Megállapodások

 

IX. Az Európai Unió és Dél-Afrika

 

Afrika kapcsolata az EU-n kívüli országokkal

 

X. Afrika történelmi kapcsolata a két hatalmi blokkal (Nyugat és Kelet)

 

a. Nyugat

 

b. Kelet

 

XI. Fekete-Afrika bemutatása

 

XII. Gazdasági kilátások Afrikában – a kapcsolatok diverzifikálódása

 

XIII. Kína az afrikai földrészen

 

Az Unió eszközrendszere a cotonoui egyezmény prioritásainak elérésére

 

XIV. Milyen érdekek fűzik az Uniót Afrikához?

 

XV. Néhány terület, ahol az EU szorosan együttműködik az afrikai kormányokkal

 

a. Energiaügy

 

b. Az EU-Afrika Energiapartnerség (AEEP)

 

c. Az Afrikát és Európát összekötő napenergia projekt

 

d. Az Unió tiszta energia projekteket indít Kelet-Afrikában

 

e. Vízenergia: egy másik megoldás a vidéki Afrika energiaválságára

 

f. Éghajlatváltozás

 

g. Az EU külpolitikája és a demokratikus kormányzás Afrikában

 

h. Biztonságpolitika

 

i. Konfliktuskezelés, nemzetközi békefenntartás .

 

j. African Peace and Security Architecture (APSA) Béke- és Biztonsági Architektúra

 

k. Az Unió segélyezési politikája

 

l. A regionális növekedés és együttműködés támogatása

 

m. Az infrastrukturális együttműködés

 

n. Infrastruktúra partnerség

 

o. Migráció, mobilitás és foglalkoztatás

 

p. Demokrácia

 

q. Közös intézményi struktúra

 

Tények, kilátások, javaslatok

 

XVI. Az euroafrikai kereskedelem számokban

 

XVII. Gazdasági perspektívák szubszaharai Afrika számára

 

XVIII. Javaslatok a jövőre nézve

 

Összefoglalás

 

Köszönetnyilvánítás

 

Mellékletek

Irodalomjegyzék

 

TARTALOMJEGYZÉK

 

 

 

Kína, a fejlődő világ gyarmatosítója? ........................................... 3

 

Történeti alapok (Simigh Fruzsina) .............................................. 5

 

A kapcsolatok korai szakasza ...................................................... .5

 

Eltérő segélyezési stratégiák és az ENSZ tagság .......................... 9

 

A vetélkedés új dimenziója – ideológiák helyett érdekek ........... 11

 

Reform és Nyitás – de nem Afrika felé ....................................... 13

 

Sino-afrikai kapcsolatok felértékelődése (Polyák Eszter) ........... 16

 

Nyitás és megújulás ......................................................................16

 

FOCAC…......................................................................................18

 

One Belt, One Road, One Continent ............................................21

 

Napjaink kínai-afrikai kapcsolatai a számok tükrében

 

(Czirják Ráhel)……………………………………………...........23

 

Neo-kolonizáció vagy kölcsönös előnyök? ..................................23

 

Egyoldalú kapcsolatok? ................................................................27

 

Sino-afrikai kapcsolatok mérlege (Czirják Ráhel) .......................36

Irodalomjegyzék ...........................................................................38

 

TARTALOMJEGYZÉK

 

1. Előszó és a témaválasztás indoklása 3

 

2. A felfedezések történelmi háttere és rövid története 5

 

2.1 A nagy földrajzi felfedezések utazói 7

 

2.2 Magyar utazók, földrajzi felfedezők és felfedezéseik 12

 

3. Az adatbázis és a honlap létrehozása 20

 

3.1 A honlap megjelenése 21

 

3.2 Tartalomosztályozás és a felhasználói csoportok létrehozása 25

 

3.3 Modulok hozzáadása és kezelése 26

 

3.4 Navigáció a honlapon 28

 

4. A honlaphoz tartozó, Google Earth alapú világtérkép elkészítése 30

 

4.1 Az alaptérkép elkészítése és a szárazföldi domborzat ábrázolása 31

 

4.2 A tenger alatti domborzat ábrázolása 40

 

4.3 A térkép vízrajzának elkészítése 41

 

4.4 A Google Earth fedvények elkészítése 43

 

5. A kronológiai táblázat elkészítése 46

 

6. Összefoglalás 49

 

6.1 Fejlesztési és bővítési lehetőségek 49

 

6.2 Köszönetnyilvánítás 50

 

7. Bibliográfia

 

1. oldal / 127
Poker bonus at bet365.com