Bővített kereső és szűrő / Advanced search and filtering

Szerző neve / Name of the Author

Eredeti cím / Original title of the work

Cím / Title of the work

AHU MATT sorszám / AHU MATT number

Nyelv / Language

Elkészülés időpontja / Date of preparation

Kiadó / Publishing house

ISBN / ISSN

 

CÉLKITŰZÉS

 

 

 

Tanulmányom kötődik a napjainkban aktuális kérdéseket felvető globális biodiverzitás témájához, mivel az esőerdők jelenkori kíméletlen pusztítása nagymértékben hozzájárul az ilyen élőhelyen található trópusi májmohák biodiverzitás csökkenéséhez, mind faji, mind populációs szinten. Mindeközben fajok tűnnek el, mielőtt valójában fölfedezték volna őket.

 

Munkám vizsgálati tárgyaként a trópusi Lopholejeunea májmoha nemzetség (fam. Lejeuneaceae) klasszikus módszerekkel történő taxonómiai feldolgozását tűztem ki célként. Korábbi irodalmi adatok rendelkezésre álltak, viszont az egyetlen összefoglaló munka, amely részletesen ismerteti a Lopholejeunea nemzetség afrikai elterjedésű fajait, több mint harminc éve jelent meg (Vanden Berghen, 1984). Ez a munka magába foglalta az addig ismert afrikai fajok leírását és elterjedési adatait.

 

Az eltelt időszakban több új faj került leírásra ebből a térségből, munkánk során számos új lelőhelyet tártunk fel és elkészült az amerikai, ázsiai és ausztráliai elterjedésű fajok monográfiája (Gradstein 1994, Zhu & Gradstein 2005, Thiers & Gradstein 1989), amely több nomenklatúrai változást eredményezett.

 

Az irodalmi és a saját adatok alapján a Lopholejeunea nemzetség afrikai elterjedésű fajainak taxonómiai reviziója az eredmények fejezetben kerül bemutatásra. (S-Gy. A.)

 

 

 

Számos kutatót foglalkoztatott már a kérdés, hogy miként értelmezhetjük az egymás mellett létező genealógiaváltozatokat, illetve tekinthetjük-e azokat hiteles történeti forrásoknak (lásd Bohannan 1952; Carsten 1995; Evans-Pritchard 1940; Geertz–Geertz 1964; Irvine 1978; Lewis 1962; Szombathy 1998; Tronvoll 1998; Vansina 1985). A jelen tanulmány első felében áttekintem a témámhoz szorosan kapcsolódó írások idevonatkozó részeit, majd kísérletet teszek arra, hogy bemutassam, a saját eritreai terepemen gyűjtött adatok alapján milyen szerepet tulajdoníthatunk a genealógiának a hétköznapokban és vitás ügyekben, és hogyan értelmezhetőek a genealógiai információk, különösen akkor, amikor azok inkább összezavarják, mintsem segítik az elemzőt. Végül pedig azt vázolom fel, hogy a genealógiaőrzés milyen fordulatot vett a legújabb időkben az eritreai magasföldön.

 

 

 

Many researchers have been questioning how we can interpret mutually existing genealogical variants and consider them as authentic historical sources (see Bohannan 1952; Carsten 1995; Evans-Pritchard 1940; Geertz-Geertz 1964; Irvine 1978; Lewis 1962; Szombathy 1998) Tronvoll 1998; Vansina 1985). In the first half of this paper, I review the relevant parts of the articles closely related to my topic, and then try to show what role we can attribute to genealogy in everyday life and disputes based on the data collected in my own Eritrean area, and how to interpret genealogical information, especially when they confuse rather than help the analyst. Finally, I outline the turn of genealogy guarding in recent times in the Eritrean highlands.

 

1. oldal / 126
Poker bonus at bet365.com